Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

IV SAB/Wr 65/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-04

Wniosek A.Z. o wymierzenie grzywny '[...]' Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w trybie art. 55 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II OZ 437/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 828/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Konserwatora Zabytków Miasta S.

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-14

Wniosek A.Z. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku A.Z. o wymierzenie '[...]' Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w '[...]' grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy ppsa

II OZ 438/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku A.Z. o wymierzenie grzywny W. Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II OW 16/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku A.Z. o wymierzenie grzywny W. Wojewódzkiemu Konserwatorowi zabytków w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SAB/Po 33/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;
1   Następne >   +2   +5   +10   12