Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SAB/Wa 83/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-18

Skarga J. M. na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 1550/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OZ 627/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych , nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1805/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OZ 1128/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. H. na niewykonanie przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1280/07

I OZ 202/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych , nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 667/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-24

Wniosek w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 1212/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SAB/Wa 879/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-17

Skarga L. P. na przewlekłość postępowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w rozpatrzeniu skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 1789/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100