Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

II FSK 907/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania kontrolnego

I FSK 509/06 - Wyrok NSA z 2007-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie wznowienia postępowania i umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania

I OSK 143/14 - Wyrok NSA z 2014-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I FSK 524/13 - Wyrok NSA z 2014-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego do października 2000 r.

II FSK 3115/12 - Wyrok NSA z 2013-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

II FSK 914/05 - Wyrok NSA z 2006-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej przy Ministrze Finansów w przedmiocie dotacji,

I FSK 32/13 - Wyrok NSA z 2013-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do listopada 2005 r.

II FSK 1409/05 - Wyrok NSA z 2006-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. oraz odsetek od niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za styczeń, marzec i kwiecień 2001 r.

I FSK 1137/05 - Wyrok NSA z 2006-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług za czerwiec 1999 r.

I FSK 1138/05 - Wyrok NSA z 2006-08-29

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług za lipiec 1999 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   25