Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol

IV SAB 46/99 - Wyrok NSA z 1999-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę