Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

I OZ 51/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 4 wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły w udo...

III SA/Gd 273/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni

III SA/Gd 274/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej wydalenia z uczelni

I OZ 29/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt IV wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego [...] w udostępnieniu informacji publ...

I OZ 98/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt. IV wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 1179/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 4 wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Ol 75/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w udzieleniu informacji publicznej 1/ stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2/ orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; 3/ umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; 4/ zasądza od Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na rzecz skarżącego P. B. kwotę 357 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowe...

I OZ 97/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt. IV wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SA/Gd 137/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji w przedmiocie wznowienia studiów

III SAB/Łd 3/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. M. na przewlekłość postępowania Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu [...] w przedmiocie prowadzenia postepowania w sprawie rozpoznania wniosku o udzielnie ulgi w opłatach za studia
1   Następne >   +2   +5   +10   19