Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

IV SA/Wr 308/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-11

Sprawa ze skargi J. M. na Zakład Karny nr [...] we W. w przedmiocie odmowy udzielenia przepustki postanowił: odrzucić skargę.

II SO/Wa 23/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie przyznania odprawy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby

II SO/Wa 14/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-03

Wniosek w przedmiocie przyznania dodatku służbowego

II SAB/Sz 140/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-11

Skarga S. S. na przewlekłość postępowania Dyrektora Zakładu Karnego w N. w przedmiocie świadczeń zdrowotnych

III SA/Lu 567/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

III SAB/Gd 25/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w G. w przedmiocie jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu

II SAB/Bd 15/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w K. w przedmiocie wydania potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej

II SAB/Wa 71/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji personalnych dotyczących ustalenia uposażenia zasadniczego oraz dodatków o charakterze stałym za lata 1998

II SA/Wa 2019/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SAB/Ol 14/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w rozpoznaniu odwołania dotyczącego przyznania nagrody uznaniowej w '[...]'.
1   Następne >   +2   +5   +10   100