Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Łd 267/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-12

Skarga A M. M., Z. T., S. P. spółki jawnej z siedzibą w P. na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. w przedmiocie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego i opłaty paliwowej za 2007 r.

III SA/Wa 1156/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy wyłączenia od udziału w postępowaniu kontrolnym pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w W.

I SAB/Kr 5/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-14

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania podatkowego w podatku od spadków i darowizn,

III SA/Gl 481/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. w przedmiocie gospodarowania środkami publicznymi

III SO/Wa 10/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-17

Wniosek spółki 'J.' Sp. z o.o. w G. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z tytułu niewykonania obowiązku przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi wraz z aktami sprawy

III SO/Wa 12/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-27

Sprawa ze skargi P.J. [...] na zawiadomienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie wyznaczenia siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego

III SA/Wa 1180/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-27

Sprawa ze skargi P. J. na czynności kontrolne pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w W.

I SA/Kr 1606/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-20

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, nr [...], w części dotyczącej rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2003r., I.

I SA/Kr 244/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-12-15

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, w przedmiocie kosztów uzyskania przychodów,

I FSK 1881/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi C. Sp. z o. o. z siedzibą w Z. na decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. nr [....] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowań wszczętych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L.
1   Następne >   +2   +5   +10   100