Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

I OZ 201/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K. S. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w Warszawie grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy (dot. kompletu uchwał...

I OZ 32/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu zażalenia R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi kasacyjnej R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi R. Ł. na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Agro ...

I OZ 148/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K.S. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

I SAB/Wa 162/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą w formie edukacji domowej

I OZ 953/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w Łodzi w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Po 80/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi G.L. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt IV SAB/Po 27/07

IV SAB/Wr 248/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Gimnazjum Nr [...] we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 47/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Szkoły Podstawowej nr [...] w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 147/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K.S. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

III SA/Łd 306/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Szkoły Podstawowej nr[...] w Ł. w przedmiocie odmowy przyjęcia pisma
1   Następne >   +2   +5   +10   100