Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

IV SAB/Wr 2/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie sposobu prowadzenia postępowania przez urzędników Powiatowego Urzędu Pracy we W.

IV SAB/Wr 2/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie sposobu prowadzenia postępowania przez urzędników Powiatowego Urzędu Pracy we W.

IV SA/Po 435/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-08

Sprawa ze skargi M. R. na pismo w przedmiocie wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

IV SAB/Wr 31/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-07

Zażalenie na niewłaściwe załatwienie sprawy sygn. akt IV SAB/Wr 31/10 w związku z postanowieniem Sądu o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu

IV SAB/Wr 30/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-07

Zażalenie na niewłaściwe załatwienie sprawy sygn. akt IV SAB/Wr 30/10 w związku z postanowieniem Sądu o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu

IV SA/Wr 706/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w B. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SO/Gl 46/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 24/13 w kwestii zażalenia na zarządzenie

IV SO/Gl 46/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 24/13 w kwestii zażalenia na postanowienie

IV SA/Wr 711/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Powiatowego Urzędu Pracy w W. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej utraty prawa do zasiłku

II SAB/Po 56/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w P. w przedmiocie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej
1   Następne >   +2   +5   +10   32