Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

IV SAB/Gl 55/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Z. w przedmiocie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

II SA/Go 122/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Go 120/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Go 120/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Go 118/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Centrum Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bd 6/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na stanowisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie niewykonania wyroku tutejszego Sądu II SAB/Bd 17/07

II SA/Bd 6/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-05-27

Sprawa ze skargi J. A. na stanowisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie niewykonania wyroku tutejszego Sądu , sygn. akt II SAB/Bd 17/07

II SA/Bd 6/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na stanowisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we [...] w przedmiocie niewykonania wyroku tutejszego Sądu II SAB/Bd 17/07

II SA/Go 951/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-31

Sprawa ze skargi E.B. na pismo Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku

II SA/Go 119/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   9