Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

II SA/Sz 254/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi D. A. na pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie świadczenia pieniężnego

IV SAB/Gl 12/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. w przedmiocie przewlekłości w rozpatrywaniu skargi osoby osadzonej w zakładzie karnym

IV SA/Gl 830/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. w przedmiocie funkcjonariuszy służby więziennej

III SA/Kr 281/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

IV SAB/Gl 22/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. w przedmiocie przewlekłości w rozpatrywaniu skargi osoby osadzonej w zakładzie karnym

IV SA/Po 10/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w P. w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Po 410/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie wysługi lat;

I OSK 1623/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w S. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

I OZ 293/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie , Nr (...) w przedmiocie wyrównania nagrody rocznej za 2008 rok

I OSK 635/06 - Wyrok NSA z 2007-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach w przedmiocie zwolnienia ze służby
1   Następne >   +2   +5   +10   93