Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 497/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w L. w przedmiocie odmowy cofnięcia kwoty indywidualnej i odmowy przyznania rekompensaty

II GZ 20/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

II SAB/Gl 51/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w K. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o przyznanie dopłaty w rolnictwie na skutek sprzeciwu skarżącego F. S. od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

II SA/Łd 69/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Ł. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

I SA/Gd 869/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-12-27

Sprawa ze skargi B. P. na czynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie pozostawienia wniosku o przyznanie dopłaty bez rozpoznania

I SA/Gd 869/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-19

Sprawa ze skargi B. P. na czynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie pozostawienia wniosku o przyznanie dopłaty bez rozpoznania

I SA/Gd 1000/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-07

Sprawa ze skargi D.R. na czynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o dopłatę z tytułu szkody w uprawach spowodowanej dotknięciem gospodarstwa suszą

V SA/Wa 893/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej;

II SAB/Gl 51/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w K. w przedmiocie niezałatwienia wniosku o przyznanie dopłaty w rolnictwie w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu

II SAB/Gl 35/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w K. w przedmiocie niezałatwienia sprawy o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
1   Następne >   2