Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SAB/Ol 18/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w przedmiocie zwrotu gospodarstwa rolnego

I OSK 228/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi S. na akt Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w B. , nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej

II SAB/Ol 179/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w udostępnieniu informacji publicznej 1/ zobowiązuje Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych do rozpoznania wniosku skarżącego przedsiębiorstwa o udzielenie informacji publicznej; 2/ stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3/ nie wymierza organowi grzywny; 4/ zasądza od Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz skarżącego przedsiębiorstwa kwotę 357zł (trzysta pięćdziesiąt sied...

II SO/Op 6/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-13

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o rozgraniczenie nieruchomości POSTANAWIA oddalić wniosek o wyłączenie asesora WSA [...] D. D. oraz sędziów WSA [...] w osobach: H. O., J. S., L. S., A. W., K. S., R. P....

II SO/Ol 24/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-26

Wniosek M. R. o wymierzenie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z nieprzekazaniem Sądowi skargi wraz z załącznikami

II SAB/Op 1/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu w przedmiocie sprzedaży terenu dzierżawnego od Skarbu Państwa

II SAB/Ol 12/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-30

skarg K. i J. W. oraz L. i K. H. W. na bezczynność Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddziału Terenowego w udzieleniu informacji publicznej dotyczącej warunków ogłoszonego przetargu - zobowiązuje Agencję Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy do udostępnienia K. i J. W. oraz L. i K. H. W., w terminie czternastu dni od doręczenia wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności, informacji publicznej w postaci ogłoszenia o warunkach przetargu ustnego nieograniczonego dotyczących działek nr 129/8 i 129/...

II SA/Op 23/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Opolu w przedmiocie wysokości składek czynszu dzierżawnego

II SA/Op 24/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-06

Sprawa ze skargi R. G. na Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Opolu w przedmiocie odmowy przedłużenia umowy dzierżawy gruntu

II SA/Ol 217/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-04

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Olsztynie w przedmiocie zwrotu gospodarstwa rolnego
1   Następne >   +2   5