Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Kr 2987/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie umorzenia postępowania

II SAB/Ol 2/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w wydaniu zaświadczenia o zdaniu osobnej kwatery stałej

II SAB/Wa 142/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego WAM w W. w przedmiocie wydania decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego

I OZ 690/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Gdyni , nr [...] w przedmiocie ...

I OSK 444/06 - Wyrok NSA z 2007-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we [...] w przedmiocie zmiany kwoty świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponowneg...

II SA/Ol 628/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zwolnienia osobnej kwatery stałej i przekwaterowania do kwatery zastępczej

II SA/Gd 522/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy w przedmiocie zwolnienia osobnej kwatery stałej

III SO/Gd 9/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-04-21

Wniosek w przedmiocie ukarania grzywną Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny

III SA/Lu 59/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi I.B. na pisma Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w K. Filia w L. Nr [...] Nr [...]

SA/Bd 3370/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w B. w przedmiocie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery
1   Następne >   +2   +5   +10   39