Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X
  • Symbol

II GSK 457/11 - Wyrok NSA z 2012-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GSK 1300/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Skargi kasacyjne P. M. oraz Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] w przedmiocie płatności rolniczych

II SA/Łd 1037/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie pomocy finansowej na wspieranie gospodarstwa niskotowarowego

V SA/Wa 1819/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych;

I SA/Kr 837/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-24

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2009

II SA/Bd 1163/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

I SA/Bk 96/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji dotychczasowej w całości oraz przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości na rok 2005

III SA/Wr 856/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Skarga J.S., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W., w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) za lata 2008 i 2009, wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

VIII SA/Wa 137/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie uchylenia decyzji i odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2010 rok, po wznowieniu postępowania

V SA/Wa 915/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych;
1   Następne >   +2   +5   +10   100