Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SA/Ol 561/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi A.S. na pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

I OSK 1050/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentu

II SA/Ol 575/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi A. S. na działalność Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

IV SAB/Wr 2/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SA/Bk 671/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Działu Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 42/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej

IV SAB/Wr 20/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku okresowego oraz mieszkania socjalnego

III SAB/Kr 29/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SAB/Wr 32/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy socjalnej

II SAB/Ke 13/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100