Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

II SAB/Bk 90/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Lu 848/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SO/Bd 57/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-02

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

II SAB/Gd 47/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej i zasiłku rodzinnego

II SAB/Lu 492/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi R. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie sprostowania omyłki

I OZ 425/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-07

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi R. O. z udziałem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia nr [...] w Lublinie w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 111/14 WSA w Lublinie

II SA/Rz 176/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi S.R. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego J.R. na pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [..] w przedmiocie przekazania odwołania

II SA/Rz 177/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [..] w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego

II SA/Sz 580/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-11-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi A. D. na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie usług opiekuńczych

II SAB/Bk 90/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-11-20

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   18