Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

III SA/Wr 146/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-21

Skarga 'A’ sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. - obecnie: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z eksploatacją automatu do gier poza kasynem gry sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego , sygn. akt III SA/Wr 146/17 o odmowie przyznania stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

I SA/Ke 503/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-04-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia kosztów egzekucyjnych

I SA/Sz 182/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S.) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wr 145/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-21

Skarga 'A' sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. - obecnie: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z eksploatacją automatu do gier poza kasynem gry sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego sygn. akt III SA/Wr 145/17 o odmowie przyznania stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

II FSK 2827/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej jako członka zarządu spółki za zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do sierpnia 2011 r. wraz z odsetkami za zwłokę

II FSK 3231/17 - Wyrok NSA z 2017-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie podatku od gier

I SA/Gl 1233/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w kwestii wniosków skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Gl 1235/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w kwestii wniosków skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

II FZ 801/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Sz 562/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne
1   Następne >   +2   +5   +10   100