Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SA/Ol 523/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-12

Wniosek w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

I OZ 740/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SO/Wa 41/08 wymierzające Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej grzywnę w wysokości 11.775,52 złotych za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy na odmowę udostępnienia mu pełnej dokumentacji prowadzonych przez organy Służby Więziennej postępowań wyjaśniających

II SA/Ol 307/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-06

Wniosek w przedmiocie wyrównania nagrody rocznej za 2008 r.

II SA/Ol 417/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania nagrody uznaniowej w miesiącu grudniu 1998 r.

II SA/Ol 955/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty uposażenia

II SAB/Ol 51/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania odwołania z dnia '[...]' od opinii służbowej

IV SA/Wr 187/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnego Zarządu Służby Więziennej w W. z dnia [...] r. nr [...] postanowił: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do WSA w Warszawie.

I OSK 746/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie użytkowania sprzętu komputerowego

II SA/Ol 83/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie wydalenia ze służby

II SA/Ol 79/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w sprawie odmowy przyznania nagrody uznaniowej w miesiącu grudniu 1998 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   25