Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X
  • Symbol

VII SA/Wa 528/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu

VI SA/Wa 2207/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

VII SA/Wa 1178/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego

VIII SAB/Wa 21/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 866/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-07

skarg T. K. oraz A. C., M.C. i C.C. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II GW 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku M. K. w sprawie zezwolenia na lokalizację kablowej linii światłowodowej

VII SA/Wa 1688/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej

IV SA/Wa 658/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

V SA/Wa 2944/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnych

II SA/Ke 479/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100