Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

IV SA/Gl 98/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-03

Sprawa ze skargi J. B. na Dyrektora Aresztu Śledczego w S. w przedmiocie warunków odbywania tymczasowego aresztowania

I OZ 251/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie wydania decyzji dotyczącej wypłaty równoważnika za remont lokalu mieszkalnego za 2009 r.

II SA/Ol 702/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądam...

II SA/Ol 708/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami ...

II SA/Ol 707/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-05

Wniosek A. Z. o zmianę postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na niewykonanie postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie II SO/Ol 40/09

II SAB/Ol 69/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-09

Wniosek A. Z. o zmianę w trybie art. 165 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w wykonaniu postanowienia WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/O...

VIII SA/Wa 236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Aresztu Śledczego w R. w przedmiocie wycofania skazanego z zatrudnienia

I OZ 375/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A.Z. na niewykonanie przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Bartoszycach wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SAB/Ol 73/09

I OZ 381/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w Bartoszycach w wykonaniu wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SAB/Ol 73/09 w przedmiocie wymierzenia grzywny

VIII SA/Wa 874/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi A. K. na zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Aresztu Śledczego w R. w przedmiocie czynności Dyrektora Aresztu Śledczego w R.
1   Następne >   +2   +5   +10   100