Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

III SA/Kr 1012/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na zalecenia pokontrolne Dyrektora Archiwum Państwowego znak [...]

II SA/Wa 1069/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-21

Wniosek w przedmiocie obowiązku zorganizowania i prowadzenia archiwum zakładowego

I OSK 1969/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 2288/14 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] S.A. z siedzibą w W. na akt administracyjny Dyrektora Archiwum Państwowego m.st. Warszawy , nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku zorganizowania i prowadzenia archiwum zakładowego

III SA/Lu 255/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-09-12

Sprawa ze skargi Dyrektora Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego na akt administracyjny Dyrektora Archiwum Państwowego w przedmiocie nałożenia obowiązku zorganizowania i prowadzenia Archiwum Zakładowego

I OSK 1665/12 - Wyrok NSA z 2012-11-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności lub w sprawie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

II SA/Rz 947/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] na akt administracyjny Dyrektora Archiwum Państwowego [...] w przedmiocie zobowiązania do prowadzenia archiwum zakładowego

V SA/Wa 1734/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu przymusowej służby wojskowej

II SA/Wa 1233/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-15

Wniosek w przedmiocie przynależności materiałów do państwowego zasobu archiwalnego

II SA/Wa 1233/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-10

Wniosek w przedmiocie przynależności materiałów do państwowego zasobu archiwalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   14