Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

IV SA/Wr 568/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 444/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków na powierzonym dodatkowo stanowisku

II SA/Sz 714/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę podlegających zwrotowi

IV SA/Po 434/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] w przedmiocie odmowy zawarcia kolejnego kontraktu

III SA/Kr 442/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy [...] Korpusu Zmechanizowanego w K. , nr [...] przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Go 548/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Po 407/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej (...) w P. w przedmiocie zwrotu kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby,

I OSK 416/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia zwaloryzowanej równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę

II SA/Wa 1751/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Sił Powietrznych w przedmiocie ustalenia prawa do zwrotu równowartości kosztów utrzymania i nauki żołnierza zwolnionego ze służby

II SA/Go 652/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-06

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w związku z pobieraniem nauki
1   Następne >   +2   +5   +10   100