Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 1366/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi M. D. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej

I OZ 243/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B.E. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie orzeczenia w zakresie zdolności do służby wojskowej

II SA/Wa 321/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-07

Wniosek w przedmiocie uznania związku schorzeń ze służbą

II SA/Wa 657/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Wniosek w przedmiocie orzeczenia w sprawie zdolności do służby wojskowej

II SA/Wa 2149/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi D. L. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej

II SA/Wa 940/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi A. O. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby

II SAB/Wa 158/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Szpitala Wojskowego w E. w przedmiocie wypłaty nagrody rocznej

II SAB/Wa 739/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-11

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej

II SA/Wa 1270/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

Sprawa ze skargi D. F. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1937/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-24

Sprawa ze skargi L. K. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uznania schorzenia za pozostające w związku ze służbą wojskową
1   Następne >   +2   +5   +10   60