Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

I OZ 1159/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr [...], w przedmiocie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

I OZ 776/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów , nr [...] o zawieszeniu postępowania w przedmiocie odwołania od uchwały Rady Wydziału [...] Uniwersytetu Warszawskiego

II SAB/Wa 307/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie nadania tytułu profesora

I SA/Wa 1935/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi [...] Szkoły [...] w W. na odmowę wyrażenia opinii przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów

II SA/Wa 1047/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej

II SA/Wa 470/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

II SA/Wa 511/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 291/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

I OSK 976/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przedstawienia do tytułu naukowego

I SA/Wa 908/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie nadanie stopnia doktora habilitowanego
1   Następne >   +2   +5   +10   75