Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

II SO/Ol 1/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-07

Wniosek I.Ż. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku I.Ż. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 21 pkt 1 o dostępie do informacji publicznej

II SO/Kr 37/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-22

Wniosek M.B. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Miasta i Gminy N. za brak przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie skargi na bezczynność wraz z odpowiedzią na skargę

II SA/Ol 833/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 18/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SA/Lu 383/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi K. L. G. na pismo Burmistrza Miasta K. w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o przyznanie lokalu socjalnego w zakresie wniosku K. L. G. o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Po 127/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi G.S.

IV SA/Po 706/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-08

Sprawa ze skargi Z. Ś. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w T. działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta T. w przedmiocie zasiłku okresowego

I SAB/Kr 11/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza B., w przedmiocie zwrotu nadpłaty wraz z oprocentowaniem w podatku od nieruchomości za 1996 r.,

II SA/Ol 253/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi K. M. na pismo Burmistrza Miasta w przedmiocie dopuszczenia do konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury

II SAB/Ke 28/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego urządzeń zapobiegających szkodom
1   Następne >   +2   +5   +10   100