Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SAB/Bd 294/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanowił: zwolnić od kosztów sądowych.

I SA/Wa 2128/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela wyznaczonego do reprezentowania nieobecnej strony postępowania

IV SO/Wr 4/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-25

Wniosek D. D. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SAB/Bd 4/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi P. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SA/Wa 375/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora strony w postępowaniu administracyjnym

II SAB/Bk 2/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Miasto S. w przedmiocie dofinansowania szkolenia

II SA/Ol 821/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi W. W. na działalność Burmistrza w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SO/Wr 1/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku D. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. za nie przekazanie skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

III SO/Wr 7/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego w sprawie z wniosku w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta T.
1   Następne >   +2   +5   +10   100