Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Po 315/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego

IV SA/Po 5/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego odpływu wody gruntowej do kanalizacji deszczowej

II SA/Po 23/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania

IV SAB/Po 34/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SA/Po 1215/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kwilcz w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 186/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie skierowania na badania sprawności w zakresie kierowania pojazdami

IV SA/Po 783/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-11

Wniosek w przedmiocie nakazu rozbiórki części budynku mieszkalnego i doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego

III SA/Po 98/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

I SA/Po 754/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100