Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 839/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-13

Wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa prawnego z tytułu opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług

II SO/Ol 1/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-07

Wniosek I.Ż. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z wniosku I.Ż. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi za niezastosowanie się do obowiązku wynikającego z art. 21 pkt 1 o dostępie do informacji publicznej

II SA/Ol 36/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniesienia skargi kasacyjnej przez J. W. od postanowienia WSA w Olsztynie

I SA/Ol 356/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie: odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SAB/Ol 17/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania skargi z dnia '[...]' na działalność Rady Miejskiej

I SA/Ol 246/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn

I SA/Ol 629/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

II SA/Ol 130/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-12

Wniosek w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania rozbudowy budynku

II SO/Ol 15/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-05

Wniosek F.W. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w O.

I SA/Ol 229/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-28

Skarga A. Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   100