Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SAB/Lu 18/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Poczty Polskiej Spółka Akcyjna w przedmiocie udzielenia informacji

II SA/Lu 814/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 383/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

III SA/Lu 322/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/66/2012 Rady Gminy Leśniowice w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sielcu.

I SA/Lu 502/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu importu towarów

I SA/Lu 909/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaliczenia nadpłaty

II SA/Lu 569/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej

I SA/Lu 1227/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Lu 287/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości kwoty nieprzekazanej organowi egzekucyjnemu w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Lu 503/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100