Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Gd 334/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 378/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie zwrotu kosztów stawiennictwa na badania

I SA/Gd 474/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Gd 629/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

III SA/Gd 521/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 360/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Gd 221/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

III SA/Gd 340/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie złożenia wniosku o wpisanie Gminy [...] do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości

III SA/Gd 339/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie B. w języku kaszubskim

III SA/Gd 259/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami
1   Następne >   +2   +5   +10   100