Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 817/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-27

Wniosek w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości odmawia dokonania wykładni.

I SA/Bd 585/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2008r.

II SAB/Bd 294/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanowił: zwolnić od kosztów sądowych.

II SA/Bd 447/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego postanowił:

II SA/Bd 1163/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

I SA/Bd 588/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SAB/Bd 27/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. w przedmiocie przekazania odwołania do właściwego sądu postanowił:

II SA/Bd 551/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanowił: zwolnić od kosztów sądowych

I SA/Bd 619/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej

I SA/Bd 100/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanowił:
1   Następne >   +2   +5   +10   100