Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 183/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za czerwiec 2004 roku

II SA/Łd 132/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-23

Skarga L. D. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie nałożenia obowiązku wstrzymania prowadzenia robót budowlanych związanych z budową budynku handlowego

I SA/Łd 1072/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do złożenia zażalenia

I SA/Łd 910/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie: określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za maj 2006 roku

I SA/Łd 1082/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-22

Wniosek w przedmiocie: ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty 2006 roku

II SA/Łd 249/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Łd 1037/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie pomocy finansowej na wspieranie gospodarstwa niskotowarowego

III SA/Łd 588/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia organu I instancji i umorzenia postępowania

II SA/Łd 90/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie obowiązku przedłożenia oceny technicznej budynku gospodarczego

III SA/Łd 229/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy
1   Następne >   +2   +5   +10   100