Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 908/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Sz. w przedmiocie odmowy zwrotu cła

I SA/Sz 583/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004 r.

I SA/Sz 128/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S w przedmiocie zaliczenia nadpłaty podatku od towarów i usług za [...] r. na poczet zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za [...] r.

I SA/Sz 135/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za lipiec 2006 r. wraz z odsetkami

I SA/Sz 263/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

I SA/Sz 282/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości w podatku akcyzowym za październik 2004 r. wraz z odsetkami i kosztami postępowania egzekucyjnego

II SA/Sz 1317/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-15

Skarga K. K. na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 916/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II SA/Sz 1170/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi H. N. na zarządzenie Wójta Gminy Darłowo w przedmiocie zatwierdzenia postępowania konkursowego

II SAB/Sz 1/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   100