Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 174/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy odebrania psów

II SA/Bk 298/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych z tytułu zasiłku okresowego

I SA/Bk 96/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji dotychczasowej w całości oraz przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości na rok 2005

II SA/Bk 43/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Bk 214/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Bk 562/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-27

Skarga K. K. na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 1205/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność K. Ł. O. w S. Ł. w sprawie informacji publicznej

II SAB/Bk 102/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy A. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

I SA/Bk 351/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. oraz wysokości odsetek za zwłokę
1   Następne >   +2   +5   +10   100