Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA 1068/03 - Postanowienie NSA z 2003-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie : odmowy objęcia postępowaniem restrukturyzacyjnym zaległości podatkowych

I SA 130/01 - Wyrok NSA z 2002-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w B. z dnia [...].0

I SA 1920/98 - Wyrok NSA z 2000-06-08

Skarga Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z 19 grudnia 1991 r. w sprawie komunalizacji nieruchomości

IV SA 2544/98 - Wyrok NSA z 2001-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA 1440/96 - Wyrok NSA z 1997-08-06

skargę w przedmiocie nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu.

III SA 2936/00 - Wyrok NSA z 2002-04-05

Sprawa ze skargi Ryszarda M. na decyzje Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatku od towarów i usług

I SA 1535/03 - Wyrok NSA z 2003-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

IV SAB 46/99 - Wyrok NSA z 1999-10-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę

III SA 1397/95 - Wyrok NSA z 1997-03-11

uchyla decyzję organów podatkowych obu instancji.

III SA 1670/01 - Wyrok NSA z 2003-01-21

Sprawa ze skargi 'S.' Sp.z o.o. w W.na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   100