Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

SA/Po 1530/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-10-13

stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

II SA/Po 1892/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z.-G. w przedmiocie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

SA/Po 1992/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-11-25

Art. 13 ustawy o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ zastosowany być może jedynie w przypadku prawidłowego i zgodnego z przepisami ustalenia opłaty skarbowej, która w sytuacjach wymienionych w tymże przepisie, z przyczyn od strony niezależnych, może być zwrócona. Brak natomiast podstawy do powoływania się na art. 13 w sytuacji, gdy wymiar opłaty skarbowej dokonany był wbrew prawu. Taki wniosek powinien być potraktowany jako wniosek o stwierdzenie nieważności ...

I SA/Po 579/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 rok

II SA/Po 1178/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   +5   +10   93