Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ka 1055/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-09-05

Namioty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

I SA/Ka 2356/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług oraz ustalenia dodatkowego zobowiązania w tym podatku

I SA/Ka 564/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-11-24

Sprawa ze skargi Marii Z., Włodzimierza Z. na decyzje Izby Skarbowej w Cz. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 i 1995 r.

II SA/Ka 2449/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-03

Sprawa ze skargi Redakcji pisma 'Rodzice w Szkole' na odmowę udzielenia informacji przez Prezydenta Miasta K. w piśmie w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorów samorządowych placówek oświatowych z pominięciem procedury konkursowej

I SA/Ka 1023/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wymiaru podatku leśnego za I półrocze 1996 r.

II SA/Ka 777/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-10-27

Skarga Krystyny S., Bogdana S., Jana S., Krystyny L., Jana L., Zofii Z. i Mariana Z. na uchwałę Rady Miejskiej w B.B. w przedmiocie nadania nowych nazw ulicom i na podstawie art. 94 i 101 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./ stwierdził niezgodność zaskarżonej uchwały z prawem w części nadającej ulicy nazwę 'P.' i zasądził od Rady Miejskiej w B.B. na rzecz Krystyny S. dziesięć złotych tytułem zwrotu koszt...

SA/Ka 2455/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-01-21

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /t.j. Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./ posługując się w art. 2 par. 2 pojęciem 'państwowe jednostki organizacyjne' nie odsyła do przepisów prawa cywilnego, zatem pominięcie tego pojęcia w obecnym art. 33 Kc nie może spowodować automatyczną jego bezprzedmiotowość w innych, równorzędnych aktach prawnych.~Pojęcie to, nadal z woli ustawodawcy istniejące w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, należy zatem in...
1   Następne >   +2   +5   +10   93