Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 513/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-01-22

Skarga Mirosława R. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Łd 830/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-11

1. O zobowiązaniach spółki można mówić dopiero od dnia wpisu do rejestru handlowego. W okresie do uzyskania wpisu spółka nie mogła się zobowiązać do ponoszenia kosztów prac określanych jako inwestycyjne.~2. Z odrębności /autonomii/ przepisów prawa podatkowego wynika między innymi, że ocenie organów podatkowych podlegają skutki podatkowe zawieranych umów. Odmiennie niż w prawie prywatnym /cywilnym/ w sferze publicznego prawa podatkowego stosuje się regułę, iż dozwolone jest jedynie to, co wynika ...

I SA/Łd 1575/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 1995 r.

SA/Ł 2752-2755/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-12-18

1. Udzielona i umorzona w 1992 r. do wysokości 50 procent pożyczka ze środków Funduszu Pracy była nieodpłatnym świadczeniem skutkującym przysporzenie. Był to zatem przychód w rozumieniu art. 11 oraz 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./.~2. Wniesienie wkładu przez wspólnika spółki cywilnej w postaci całości lub części uzyskanego osobiście kredytu - wymaga stwierdzenia pismem /art. 860 par. 2 Kc/. Z tych też względów p...

I SA/Łd 210/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie odmowy zwrotu cła

II SA/Łd 147/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

I SA/Łd 1485/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-05-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w P.-T. w przedmiocie odmowy zwolnienia spod egzekucji

II SA/Łd 737/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zasiłku okresowego

I SA/Łd 326/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-29

Złożenie zarzutów w związku z rozłożeniem zaległości podatkowej na raty powinno skutkować zawieszeniem postępowania egzekucyjnego - art. 56 ustawy egzekucyjnej, a nie jego umorzeniem. Należy tu podnieść, że zawieszenie postępowania nie świadczy o tym, iż jego wcześniejsze wszczęcie było nieuzasadnione. Nie ma zatem podstaw do obciążania kosztami egzekucyjnymi organu egzekucyjnego.

II SA/Łd 1479/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   +2   +5   +10   81