Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło zwrot wywłaszczonej nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 2743/00 - Wyrok NSA z 2002-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej przy ul. [...]

I SA 2622/01 - Wyrok NSA z 2003-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości