Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I ONP 8/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I ONP 10/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi A. D. na Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Dzierżoniowskiego

I ONP 25/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 20/10 odrzucającego zażalenie A. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału , sygn. akt IV KO 62/10

I ONP 26/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań

I ONP 17/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. , nr [...] w przedm...

I ONP 5/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Wałbrzychu w przedmiocie niezałatwienia skargi

I ONP 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie braku nadzoru nad organami samorządu terytorialnego

I ONP 11/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzyc...

I ONP 18/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego specjalnego

I ONP 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie zobowiązania do załatwienia wniosku o przyznanie dodatku mi...
1   Następne >   2