Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X
  • Symbol

II SAB/Bd 63/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Izby Radców Prawnych w B. w przedmiocie wyznaczenia radcy prawnego

VI SA/Wa 295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

VI SA/Wa 1295/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II GSK 808/14 - Wyrok NSA z 2015-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wpisu na listę adwokatów

II GSK 334/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów

II GSK 1734/13 - Wyrok NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GSK 1856/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

VI SA/Wa 1114/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych z [...] grudnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1536/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały w przedmiocie odmowy wpisu na listę radców prawnych i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania

II GSK 1007/12 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów
1   Następne >   +2   +5   +10   100