Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 1157/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II OSK 1093/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1784/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ciechanowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 774/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie ustalenia obszaru zabudowy śródmiejskiej

IV SAB/Wa 18/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wr 564/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego na terenie działki nr [...] w Z. Śl., w zakresie obsługi komunikacyjnej

II OSK 1272/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Bd 990/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Rz 118/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100