Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Sz 508/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia i zabezpieczenia na majątku spółki przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2015

I SA/Łd 337/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia przybliżonych kwot zobowiązań w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2016 i 2017 roku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę a także zabezpieczenia na majątku strony zobowiązania w tym podatku za te okresy wraz z odsetkami

I FSK 130/20 - Wyrok NSA z 2021-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lutego 2017 r. do lutego 2018 r. oraz orzeczenia o zabezpieczeniu...

III FSK 3887/21 - Wyrok NSA z 2021-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych

III FSK 3915/21 - Wyrok NSA z 2021-08-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych

I SA/Lu 225/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego

I SA/Ol 479/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie określenia i zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, od marca do czerwca, od sierpnia do października oraz za grudzień 2012 r.

I SA/Rz 417/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania zabezpieczającego

I SA/Ke 351/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej