Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

III FSK 390/21 - Wyrok NSA z 2022-03-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego

I SA/Ol 663/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie określenia i zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 r.

I SA/Ol 748/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie określenia i zabezpieczenia na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego oraz odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług za miesiące: czerwiec

III SA/Wa 1186/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu zabezpieczającym

I SA/Bk 29/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji organu I instancji i określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za kwiecień 2020 r. w miejsce zadeklarowanej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy oraz orzeczenia o zabezpieczeniu na majątku ww. kwoty

I FSK 1807/21 - Wyrok NSA z 2021-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2015 r., I, II, III i IV kwartał 2016 r. wraz z odsetkami za zwłokę oraz zabezpieczenia na majątku podatnika tego zobowiązania za ok...

I FSK 2023/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie określenia i zabezpieczenia na majątku przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące: od września 2017 r. do lutego 2018 r. oraz od kwietnia 2018 r. do paździ...

III SA/Wa 2480/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień i maj 2019 r. oraz zabezpieczenia jej na majątku podatnika

I SA/Ol 744/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy zmiany zakresu zabezpieczenia

I SA/Ol 745/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy zwolnienia z zabezpieczenia wierzytelności z rachunku bankowego
1   Następne >   +2   +5   +10   12