Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 308/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-26

Sprawa ze skargi R. P. o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 475/05

II SA/Po 699/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-17

Sprawa ze skargi M. Z., M. Z., E. I., W. I., T. I. - wspólników spółki cywilnej - Przedsiębiorstwo A s.c. z siedzibą w P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 249/08

III SA/Wa 977/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-27

Sprawa ze skargi K. D. w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 160/09

I FSK 2077/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od stycznia do maja 2003 r.

III SA/Kr 109/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi J. W. o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Kr 1473/03

I SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07 odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tego Sądu , sygn. akt I SA/Wa 607/05

I SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia mienia z mocy prawa przez gminę

II SA/Sz 617/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 51/09, w której WSA w Szczecinie wydał w dniu 18 marca 2009 r. postanowienie o odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy

II SA/Wa 1189/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Sprawa ze skargi J. J. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 83/09

II SA/Ke 156/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi M. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   100