Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Skarżony
  • Symbol

III SAB/Lu 18/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Poczty Polskiej Spółka Akcyjna w przedmiocie udzielenia informacji

IV SA/Wr 635/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-08-17

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi D.S. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S.

III SA/Gd 427/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wynagrodzenia za czynności kuratora

III SA/Wa 991/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi S. O. na niewykonanie wyroku WSA w Szczecinie sygn. akt I SA/Sz 496/04 przez Dyrektora Izby Skarbowej w S.

II SO/Ol 2/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-01-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia właściwości organu

II SA/Wa 926/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-26

Skarga A. O. na decyzję Marszałka Województwa [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SO/Wa 30/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Wniosek D. w W. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. w W. a Wójtem Gminy S. w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany decyzji dotyczącej wyłączenia gruntów z produkcji leśnej

II SA/Sz 541/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

III SAB/Łd 12/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na pismo

II SA/Po 217/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy
1   Następne >   +2   +5   +10   100