Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 373/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Sz 583/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004 r.

I FSK 1634/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2008 r.

I FSK 1726/13 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010 r.

I SA/Gd 474/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SAB/Wa 129/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania

I SA/Lu 909/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaliczenia nadpłaty

IV SA/Po 422/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uchylenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wr 915/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy kategorii A, B, C, E,

I GSK 149/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym
1   Następne >   +2   +5   +10   100