Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X
  • Symbol

II FZ 338/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie ulgi płatniczej

I SA/Go 1273/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 pkt. 3 uchwały nr [...] Rady Miejskiej z dnia [...]r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy

II FZ 74/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej

I SA/Gl 589/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości

II FSK 1085/05 - Wyrok NSA z 2006-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r.

II FSK 1089/05 - Wyrok NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Jarosława B. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w W. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r., 2000 r., 2001 r., 2002 r.,

II FSK 1115/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytuł podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

II FSK 1214/05 - Wyrok NSA z 2006-10-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Macieja W. na decyzje Izby Skarbowej w K. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 1998 i 1999

II FSK 1245/05 - Wyrok NSA z 2006-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w C. w przedmiocie ulgi z tytułu nauki zawodu

II FSK 1246/05 - Wyrok NSA z 2006-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w C. w przedmiocie ulgi z tytułu nauki zawodu
1   Następne >   +2   +5   +10   100