Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Skarżony
  • Symbol

II FNP 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.

II FNP 11/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w S. Ośrodek Zamiejscowy w K. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.

II ONP 7/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zagrodno , Nr XV/81/08 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I FNP 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2002 r.

I FNP 1/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-18

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FNP 3/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Lublinie w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I FNP 18/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-25

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA , sygn. akt I FSK 1533/11 oddalającego skargę kasacyjną od wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt I SA/Rz 230/11 oddalającego skargę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej N. z siedzibą w R. na interpretację indywidualną Ministra Finansów ..

I GNP 9/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w S. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

II SAB/Kr 207/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] S.A. w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VII SO/Wa 19/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi B. M., D. M. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - postanowienia WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 191/13
1   Następne >   +2   +5   +10   48