Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż graniczna X

II SA/Wa 2172/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 2222/11 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odwołania z powierzenia pełnienia obowiązków służbowych

I OSK 2245/11 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i mianowania na stanowisko służbowe

I OSK 1172/06 - Postanowienie NSA z 2007-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Straży Granicznej

II SA/Wa 1478/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 637/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zwolnienia ze służby w Straży Granicznej

OSK 1628/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odwołania ze stanowiska

II SA/Wa 781/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego pełnienie służby bezpośrednio w fizycznym zwalczaniu terroryzmu

I OSK 723/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe oraz dodatku służbowego

II SA/Wa 1277/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy przyznania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny od służby
1   Następne >   +2   +5   +10   73